Historie hotelu

Historie hotelu

Hotel Stella byl vybudován na místě dřívějšího penzionu Stella. V penzionu stella byla založena první služebna horské záchané služby na Šuavě což do dnešního dne připomíná paměntní deska umístěná na průčelí hotelu. Historie hotelu byla velmi složitá v době hojnosti kdy hotel vlastnili plynárny a mohli si tak dovolit vybudovat opravdu na ssvojí dobu mvelmi luususní a architektonicky zařilý hotel. Hotel by dokonce v letech 2010 až 2015 mimo provoz a zcela uzavřen až ho v roce 2015 koupili současní majitelé, kterým se podařilo hotel opět zprovoznit, a postupnými investicemi se jej snaží zvelebit pro jeho návštěvníky.

Každý, kdo se na hotel vrátí, tak může tyto postupné kroky zaznamenat.

Fotografie
Historie hotelu