Historie hotelu

Historie hotelu

Hotel Stella byl vybudován na místě dřívějšího penzionu Stella. V penzionu Stella byla založena první služebna horské záchranné služby na Šumavě, což nyní připomíná pamětní deska umístěná na průčelí hotelu.

V době hojnosti hotel vlastnily plynárny, které si mohly dovolit vybudovat na svojí dobu opravdu velmi luxususní a architektonicky zdařilý hotel. V letech 2010 až 2015 byl hotel mimo provoz. V roce 2015 objekt koupili současní majitelé, kterým se podařilo hotel během krátké doby opět zprovoznit, a postupnými investicemi se jej snaží zvelebit pro jeho návštěvníky.

Každý, kdo se na hotel vrátí, tak může tyto postupné kroky zaznamenat.

Fotografie
Historie hotelu
Stella.jpg
Stella II.jpg